FAIL (the browser should render some flash content, not this).
„STYLL-GROM & DOMEX”

Specjalizujemy się od 2004 roku w demontażu azbestowo – cementowych pokryć dachowych, ścian osłonowych oraz budynków i budowli na terenie całego kraju. Do rzetelnego i fachowego wykonawstwa powyższych usług gwarantujemy fachową, solidną obsługę, terminowe wykonawstwo, posiadamy specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz zatrudniamy odpowiednio przeszkolonych pracowników.Nasze doświadczenie ...

Odpowiednio zapakowane i zabezpieczone zdemontowane odpady azbestowe wywozimy transportem z ADR; na składowisko odpadów niebezpiecznych, gdzie ulegają unieszkodliwieniu.


Pracownicy naszej firmy postępują tak, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo otoczeniu objętemu robotami demontażowymi i samemu sobie zgodnie z przepisami BHP, chroniąc skórę i układ oddechowy przed włóknami azbestu. Wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt do demontażu azbestu.

Rozbiórka pokryć azbestowo-cementowych
powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 2.04.2004 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Prace wykonane zgodnie z procedurą są kosztowne, jest to jednak jedyna możliwość bezpiecznego i zgodnego z prawem pozbycia się tego szkodliwego materiału rakotwórczego.

Zdrowy dom ze STYLL-GROM & DOMEX !!!


Estetyczne wykonanieNegocjacja cenNowoczesność


Copyright © 2010, Dombezazbestu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone  |